Servis a montáž satelitů

       

  • Instalace, servis a opravy satelitních přijímačů a celého zařízení pro příjem TV ze satelitu
  • Možné je samozřejmě též dodání kompletně celého zařízení včetně instalace, nebo dodání pouze části zařízení dle potřeby (přijímač, parabola, LNB konvertory apod.)


Pro objednání můžete telefonovat na 604 200 386 a dohodneme termín. Telefonovat lze od pondělí do soboty, nejlépe od 12 do 18 hodin. Své dotazy či objednávky můžete také psát na e-mail. Opravy i montáže jsou prováděny v krátkých lhůtách, dle možností i následující den po objednání.

Pokud je pro přístup k parabole nutný žebřík, uveďte to prosím při objednání opravy či montáže. Žebřík běžně v autě nevozím a proto potřebuji vědět předem, že si jej mám přivézt. Dřevěný žebřík, z důvodu bezpečnosti, zásadně nepoužívám!


Ceny cestovného jsou uvedeny v ceníku


Možné problémy s příjmem programů ze satelitu:

Při odborné instalaci a zaměření paraboly musí být příjem televize ze satelitu stejně stabilní, jako příjem z pozemního vysílání. Pokud u satelitního příjmu vypadává často signál a obraz kostičkuje, například při změnách počasí, pak nejpravděpodobnější příčinou bývá nesprávné zaměření paraboly.
Nebo příjem byl v minulosti stabilní, avšak nyní po přechodu na vysílání programů ve vysokém HD rozlišení, signál vypadává? To je způsobeno tím, že signály s HD programy mají mnohem vyšší nároky na přijímací zařízení a každá odchylka od správného zaměření paraboly se zde projeví mnohem více, než u původního vysílání v klasickém SD rozlišení. Proto nastavit parabolu bez odpovídajícího měřícího přístroje již v současné době není prakticky možné.
Další příčinou může být malá parabola. V minulosti se často používaly paraboly o průměru 60cm, které tehdy vyhovovaly. Pro příjem HD programů jsou však nedostatečné. Nastavit takovou parabolu sice lze, avšak signály nemají žádnou rezervu a jejich parametry jsou "na hranici", což se pak může projevovat vypadáváním signálu právě při změnách počasí a podobně. Pro spolehlivý a stabilní příjem je v tomto případě vždy nutná výměna paraboly za parabolu 80cm. Menší paraboly již nelze při současných podmínkch vysílání použít.

Poskytuji všechny služby, týkající se satelitního příjmu. V případě potíží s příjmem nabízím odbornou kontrolu a opravu vašeho zařízení, nové nasměrování paraboly, výměnu atd..


Materiál:

V zájmu rychlého zajištění oprav a montáží je běžný materiál trvale skladem. Nejčastěji používaný materiál vozím stále sebou, takže v případě potřeby je při opravě či montáži potřebný díl zpravidla ihned k dispozici.

Poznámka: Samostatný prodej jednotlivých dílů a komponentů (parabola, LNB konvertor, sat.přijímač atd..) neprovádím. Veškerý materiál je dodáván vždy pouze v rámci servisu nebo dodávky včetně instalace.


Záruční podmínky:

Na dodaný materiál a jednotlivé komponenty je poskytována záruka 24 měsíců včetně práce. Pokud byla předmětem zakázky pouze práce (například instalace satelitního kompletu zakoupeného jinde), je na tuto práci v rozsahu vypsaném na montážním listu poskytována záruka 6 měsíců. Záruka se neposkytuje na materiál a výrobky které si dodal zákazník, neposkytuje se tedy ani na práci spojenou se zjištěním vady či výměnou vadného dílu dodaného zákazníkem.

  • Problematika záručních podmínek dle způsobu pořízení satelitního zařízení je blíže popsána v tomto článku

   

Web site powered by phpRS